Archive for category: Ćwiczenia / Exercises

Ćwiczenia / Exercises

Zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Ukierunkowane na konkretne cele szczególnie przydatne dla sztuk walk takich jak aikido, iaido lub kendo.


Exercise sets to perform at home. Targeted especially useful for martial arts such as aikido, iaido or kendo.